Tsy mitsaha-mitombo ny tamba-jotra fivarotanao sy ny mpivarotra izahay.
Ambohipo
(Antsahebe)
Rue Rainimahay
Antananarivo
67ha Nord-Est
(Tout près du Parking)
67ha Nord-Est
Antananarivo
Isotry
Isotry
Antananarivo
Supermaki Ambohipo
(Après l’arrêt Taxi-Be)
Rue Rainimahay
Antananarivo
Supermaki Ambanidia
(Face de la pharmacie)
Ambanidia
Antananarivo
Supermaki Ankadifotsy(RN3)
Lot ivd 80 bis
Rue Razafindrokoto
Ankadifotsy
Antananarivo
Supermaki Antanimora
Rue Vvs
Antanimora
Antananarivo